Ds. Gertjan van Harten

26 april 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Groet
 4. Zingen: Opwekking voor Kids 180
 5. Gebed
 6. Belijdenis / dopen
  1. Belijdenis: Romy Heek
  2. Dopen: Mila Heek, Aron Heek, Manuel van Lummel
  3. Zingen: Dooplied Sela
 7. Bijbellezing: Markus 10: 13 – 16
 8. Zingen: “Ik zag een kuikentje”
 9. Preek
 10. Zingen: “Laat de kinderen tot mij komen”
 11. Geloofsbelijdenis: Opwekking 347
 12. Zingen: Opwekking 770
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: “God heeft jou gemaakt van top tot teen”
 16. Zegen
 17. Gezongen amen