Ds. Gertjan van Harten

26 april 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Groet
 4. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 145: 1, 4, 5
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Kolossenzen 3: 1 – 11
 7. Zingen: LB 87: 1, 4, 5
 8. Kindmoment
 9. Tekst voor de preek: Kolossenzen 3: 1 – 4
 10. Preek
 11. Zingen: Opwekking 575
 12. Voorlezing van de wet
 13. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 103: 3, 4
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: Op Toonhoogte 197
 17. Zegen
 18. Gezongen amen