Ds. Gertjan van Harten

29 maart 2019
Johan Schelling

Goede Vrijdag

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Groet
 4. Zingen: Via Dolorosa (Sela)
 5. Gebed
 6. Koor zingt Johannes 3: 16
 7. Bijbellezing: Markus 8: 27 – 39
 8. Koor zingt Opwekking 657
 9. Preek
 10. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 22: 1, 3, 4, 7
 11. Viering Heilig Avondmaal
  1. Lezen formulier 5
  2. Geloofsbelijdenis
  3. Koort zingt Psalmen voor Nu 22
  4. Opwekking en Viering
  5. Zingen: NGK 204: 1 – 4
  6. Zingen: NGK 91
  7. Zingen: Psalm 31: 1, 2, 3, 7, 8, 13
  8. Zingen: Op Toonhoogte 111
  9. Zingen LB 183: 1, 3, 5, 7
  10. Zingen: NGK 89: 1 – 4
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Zingen: Op Toonhoogte 115
 15. Zegen
 16. Gezongen amen