Ds. Gertjan van Harten

29 maart 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Groet
 4. Zingen: Opwekking 715
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: 1 Johannes 4: 7 – 21
 7. Zingen: Opwekking 767
 8. Preek
 9. Zingen: “In U weet ik wie ik ben” (Hillsong Nederlands)
 10. Geloofsbelijdenis: Opwekking 437
 11. Zingen: NLB 377
 12. Gebed
 13. Interview met Alphacursisten
 14. Alphafilmpje
 15. Collecte
 16. Zingen: Jezus overwinnaar
 17. Zegen:  “Gods zegen voor jou” (Sela)
 18. Gezongen amen