Ds. Gertjan van Harten

5 maart 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Opwekking 194
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: 1 Petrus 2: 18 – 25
 7. Zingen: Opwekking 767
 8. Kindmoment
 9. Tekst voor de preek: 1 Petrus 2: 21 – 22
 10. Preek
 11. Zingen:  Opwekking 705
 12. Bevestiging Henk Mink als diaken
 13. Zingen: Opwekking 549
 14. Voorlezing van de wet
 15. Zingen: Opwekking 802
 16. Gebed
 17. Collecte
 18. Zingen: Opwekking 580
 19. Zegen
 20. Gezongen amen