Ds. Gertjan van Harten

15 januari 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 139: 1, 8
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Romeinen 7: 7 – 25
 7. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 19: 2, 3
 8. Tekst voor de preek: HC zondag 44
 9. Preek
 10. Zingen:  Op Toonhoogte 268
 11. Geloofsbelijdenis
 12. Zingen: Op Toonhoogte 273
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: Nieuw Liedboek 838: 1, 4
 16. Zegen
 17. Gezongen amen