Ds. Gertjan van Harten

9 juni 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Afkondiging van overlijden
 4. Zingen: Opwekking 585
 5. Votum en groet
 6. Zingen: Nieuwe psalmberijming 21: 1, 3, 5
 7. Gebed
 8. Bijbellezen: Openbaring 3: 1 – 6
 9. Zingen: Psalm 19: 5, 6
 10. Kindmoment
 11. Preek
 12. Zingen: Opwekking 766
 13. Voorlezing van de wet
 14. Zingen: Overnodig 24: 1, 3
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Op Toonhoogte 396
 18. Zegen
 19. Gezongen amen

Presentatie bij de preek: powerpoint