Ds. Gertjan van Harten

24 november 2018
Johan Schelling

Viering Heilig Avondmaal

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Niewe Psalmberijming 72: 1, 7
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Lukas 1: 26 – 38
 7. Zingen: NGK 187: 1 – 3
 8. Preek
 9. Zingen:  Op Toonhoogte 268
 10. Viering Heilig Avondmaal
  1. Lezen: Formulier 4
  2. Geloofsbelijdenis: NGK 175b
  3. Viering
  4. Zingen: Psalm 103: 3, 4
  5. Dankzegging
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Zingen: Op Toonhoogte 350
 14. Zegen
 15. Gezongen amen