Ds. Gertjan van Harten

23 juni 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: NLB 314: 1, 2
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Openbaring 3: 7 – 13
 7. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 5: 3, 4
 8. Preek
 9. Zingen: Op Toonhoogte 197
 10. Geloofsbelijdenis
 11. Zingen: Op Toonhoogte 189
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 98: 1, 2
 15. Zegen
 16. Gezongen amen

Presentatie bij de preek: powerpoint