Ds. Gertjan van Harten

20 oktober 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Psalm 91: 1
 5. Gebed
 6. Bediening Heilige Doop
 7. Zingen: NGK 119: 2
 8. Uitreiking doopkaarten
 9. Oproep aan gemeente
 10. Dankgebed
 11. Bijbellezing: Jozua 20
 12. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 31: 8
 13. Preek
 14. Zingen: Op Toonhoogte 182
 15. Voorlezing van de wet
 16. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 103: 3
 17. Gebed
 18. Collecte
 19. Zingen: NGK 218: 4
 20. Zegen
 21. Gezongen amen