Ds. Gertjan van Harten

3 oktober 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Opwekking 733
 5. Gebed
 6. Bediening Heilige Doop
 7. Zingen: Psalm 139: 6
 8. Bijbellezing: Deuteronomium 15: 1 – 11
 9. Zingen: Psalm 132: 8
 10. Tekst voor de preek: Deuteronomium 15: 11
 11. Preek
 12. Zingen: NLB 912: 4, 6
 13. Voorlezing van de wet
 14. Zingen: NGK 237: 5
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 67: 1, 3
 18. Zegen
 19. Gezongen amen