Ds. G. Zomer

4 januari 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Psalm 99: 1, 3, 4
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Openbaring 4 en 5
 7. Zingen: Psalm 118: 1, 8, 9
 8. Preek
 9. Zingen:  NGK 218
 10. Geloofsbelijdenis van Nicea
 11. Zingen: NGK 167
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Zingen: Opwekking 354
 15. Zegen
 16. Gezongen amen