Ds. Gijs Zomer

5 maart 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Psalm 147: 1, 2
 5. Gebed
 6. Lezen: Doopformulier 2
 7. Bediening Heilige Doop
 8. Zingen: Psalm 139: 6, 7
 9. Bijbellezing: Genesis 15
 10. Zingen: Psalm 105: 1 – 5
 11. Tekst voor de preek: Genesis 15: 5
 12. Preek
 13. Zingen: Psalm 148: 1, 4
 14. Geloofsbelijdenis
 15. Zingen: Psalm 150: 1
 16. Gebed
 17. Collecte
 18. Zingen: NGK 231: 3, 4
 19. Zegen
 20. Gezongen amen