Ds. G. Oosterhuis

27 oktober 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: NGK 175b
 5. Zingen: Sela – dooplied
 6. Bediening Heilige Doop
 7. Zingen: Opwekking 740
 8. Gebed
 9. Zingen: Psalm 105: 5
 10. Bijbellezing: Titus 2: 11 – 3: 7
 11. Zingen: Opwekking 715
 12. Tekst voor de preek: Titus 2: 14 – 15
 13. Preek
 14. Zingen: Opwekking 770
 15. Bevestiging ambtsdragers
 16. Zingen: Psalm 134: 3
 17. Geloofsbelijdenis van Nicea
 18. Gebed
 19. Collecte
 20. Zingen: Opwekking 802
 21. Zegen
 22. Gezongen amen