Ds. G.J. Oosterhuis

2 januari 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Vredegroet
 4. Zingen: Psalmen voor Nu 84
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Lukas 15: 1 – 10
 7. Zingen: LE&R 230
 8. Bijbellezing: Lukas 15: 11 – 32
 9. Zingen: Psalmen voor Nu 16
 10. Tekst voor de preek: Lukas 15: 32
 11. Preek
 12. Zingen: Psalm 32: 1, 3
 13. Geloofsbelijdenis van Nicea
 14. Dankgebed
 15. Collecte
 16. Zingen: Opwekking 687
 17. Zegen van God