Ds. C.M. van der Klis

15 maart 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Opwekking 194
 5. Zingen: Opwekking 767
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: Johannes 12: 1 – 8
 8. Bijbellezing: 2 Korinthiërs 2: 14 – 17
 9. Zingen: Opwekking 462
 10. Kindmoment
 11. Preek
 12. Zingen: Opwekking 623
 13. Leefregel: Efeziërs 4: 20 – 5: 2
 14. Zingen: Psalm 66: 5, 7
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Opwekking 710
 18. Zegen
 19. Gezongen amen