Ds. A. Wilschut

20 oktober 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Psalm 73: 1, 9, 10
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Genesis 37
 7. Zingen: Psalm 105: 8, 9
 8. Bijbellezing: Matteüs 26: 14 – 16
 9. Zingen: Opwekking 687
 10. Kindmoment
 11. Zingen: NGK 4: 1, 2
 12. Preek
 13. Zingen: Psalm 27: 6, 7
 14. Geloofsbelijdenis
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Sela – Ik zal er zijn
 18. Zegen
 19. Gezongen amen