Biddag: Ds. P. Baas

5 maart 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Psalm 4
 5. Gebed
 6. Geloofsbelijdenis: HC zondag 9
 7. Zingen: Psalm 105: 2, 13, 14
 8. Bijbellezing: Handelingen 10: 1 – 33
 9. Zingen: Psalm 87: 1, 4
 10. Tekst voor de preek: Handelingen 10: 4, 31
 11. Preek
 12. Zingen:  LB 481
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: LB 252: 1, 2, 4
 16. Zegen
 17. Gezongen amen