Benjamin Heek

20 oktober 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: LB 457
 5. Gebed
 6. Voorlezing van de wet
 7. Zingen: Psalm 1: 1, 2, 3
 8. Bijbellezing: Galaten 5: 13 – 26
 9. Zingen: NGK 477
 10. Kindmoment
 11. Preek
 12. Zingen: Opwekking 334
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: Op Toonhoogte 385
 16. Zegen
 17. Gezongen amen