Benjamin Heek

15 maart 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Opwekking 733
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: 2 Korinthiërs 3: 7 – 18
 7. Bijbellezing: Romeinen 13: 10 -14
 8. Zingen: Psalm 34: 7, 8
 9. Kindmoment
 10. Tekst voor de preek: Romeinen 13: 14a
 11. Preek
 12. Zingen:  Opwekking 595
 13. Leven door de Geest: Galaten 5: 13 – 23
 14. Zingen: LB 481: 1, 4
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Opwekking 428
 18. Zegen
 19. Gezongen amen