Benjamin Heek

20 oktober 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Op Toonhoogte 325
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Deuteronomium 15: 1 – 11
 7. Zingen: Psalm 132: 8
 8. Tekst voor de preek: Deuteronomium 15: 11
 9. Preek
 10. Zingen: NLB 912: 4, 6
 11. Voorlezing van de wet
 12. Zingen: Op Toonhoogte 239
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 67: 1, 3
 16. Zegen
 17. Gezongen amen