Zingen om te zaaien

4 juni 2018
Johan Schelling

De Marktkraam Evangelisatie wil jullie uitnodigen voor een SING-IN OP ZATERDAG 9 JUNI A.S. IN DE MARANATHAKERK. AANVANG 19.00 UUR
Het zal een klein uur duren.
m.m.v. Jan Blokhuis (gitarist) en Bert Koelewijn (piano) en anderen
Heerlijk met elkaar mooie liederen zingen zoals: Veilig in Jezus armen, Heer ik kom tot U, Psalm 103: 1 en 3, Wees stil voor het aangezicht van God, Abba Vader.
Er is ook een muzikaal intermezzo op de vleugel en/of orgel.
Er wordt een collecte gehouden waarvan de opbrengst voor de Marktkraam Evangelisatie is.

KOM JE OOK???