Aangepaste dienst

30 oktober 2014
Peter-Frans Heek

Iedereen is natuurlijk welkom in de eredienst die – wat nivo betreft – iets wordt aangepast aan mensen met een verstandelijke beperking. Zegt het voort! Wel eens goed voor grote, stoere mensen om door de knieën te gaan en het evangelie te beluisteren en aan te nemen als een kind. Vooral ook de kinderen zullen van zo’n eenvoudige dienst kunnen genieten!

Iedereen vragen we muziekinstrumenten mee te nemen. Waarom? Omdat we vooral een blijde dienst mogen meemaken. Blij zijn met God. Jubel voor de HERE! We hebben mooie liederen uitgezocht.

Het gaat ook over een mooi verhaal! Het is echt gebeurd: koning David danst en springt van blijdschap voor de HERE, terwijl trompetten klonken en alle mensen juichten. Allemaal? Dat vertel ik jullie zondagmiddag. Uit 2 Samuël 6. Na de dienst is er gelegenheid elkaar in de hal te ontmoeten en wat met elkaar te drinken. We hopen dat de HERE ons een mooie en blijde dienst zal willen geven.