40 dagen project – stellingen week 6

23 maart 2018
Johan Schelling

Stellingen voor week 6

  1. Wat verwacht jij van Jezus?
  2. Zijn die verwachtingen terecht? Wat mogen en kunnen wij van Jezus verwachten?
  3. Omdat Jezus een koning is die zachtmoedig is, zijn christenen ook zachtmoedig.
  4. Wil jij nederig zijn? En waar blijk dat uit?
  5. De mensen roepen enthousiast “Hosanna” vanuit verkeerde verwachtingen. Hiervan leren we dat niet alle geestdrift van de Geest is.
  6. Het kruis is onlosmakelijk verbonden met Gods Koninkrijk.

40 dagen project Jezus