40 dagen project – stellingen en leesrooster week 2

24 februari 2018
Johan Schelling

Stellingen bij 40-dagen-project, week 2:

  1. Past Jezus’ optreden tegen de Farizeeën bij het beeld, dat jij van Jezus hebt? Licht je antwoord toe.
  2. Wie zouden vandáág die ‘verdorven en trouweloze generatie’ zijn? Waarom denk je dat?
  3. Kies jij in alles openlijk voor Christus? Of soms ook niet…?
  4. Gun je het anderen van harte om door Jezus gered te worden? Ben jij een goede getuige van Hem?
  5. Kun jij geloven zónder extra tekenen?
  6. In welk opzicht lijk jij op Jona? Of op die Farizeeën? Of op Jezus?

Bijbelleesrooster bij 40-dagen-project, week 2:

Maandag
Jona 1: 1 – 2: 1
Dinsdag
Jona 3: 1 – 10
Woensdag
Jeremia 18: 1 – 11
Donderdag
Psalm 103
Vrijdag
Lukas 11: 29 – 36
Zaterdag
Filippenzen 3: 7 – 16

40 dagen project Jezus