40 dagen project – stellingen en leesrooster week 1

18 februari 2018
Johan Schelling

Stellingen bij 40-dagen-project, week 1:

  1. Nederland is tevredener dan ooit. Dat is mooi!  Hoe zou Jezus Christus hiernaar kijken? Waarom denk je dat?
  2. Wat is jouw beeld van Jezus? Wat voegt deze tekst (Jesaja 42:1-7 en Matteüs 12:1-21) daar aan toe?
  3. Wat betekent het voor jou dat Jezus ‘knecht’ (dienaar) is? Wie dient hij?
  4. Vergelijk Jezus’ dienende koningschap (knecht) met leiderschap in onze cultuur. Benoem de verschillen. Wat zou er gebeuren wanneer leiderschap in onze cultuur eruitzag als het leiderschap van Jezus?
  5. Deze tekst (Jesaja 42:1-7) gaat over koningen in de tijd van Israëls ballingschap, vindt zijn vervulling in Jezus Christus, maar gaat in de verte ook over jou. Wat zegt deze tekst tegen jou? Waarin wil je groeien?
  6. Het boekje “Jezus aanbidden” van ds. Jos Douma noemt in het begin 10 namen van Jezus. Deze preektekst noemt een 11e: Jezus is knecht. Welke naam spreekt je bijzonder aan en waarom?

Bijbelleesrooster bij 40-dagen-project, week 1:

Zondag
Jesaja 42:1-7 en Matteüs 12:1-21
Maandag
Jesaja 49: 1 – 13
Dinsdag
Jesaja 52: 13 – 53: 12
Woensdag
Jesaja 61: 1 – 3 en Lucas 4: 14 – 29
Donderdag
Efeziërs 1: 1 – 13
Vrijdag
Filippenzen 2: 1 – 11
Zaterdag
Hebreeën 10: 1 – 18

 

40 dagen project Jezus