Vertrouwenspersonen en Meldpunt Misbruik

Home » Vertrouwenspersonen en Meldpunt Misbruik

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is dat niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komen ongewenste situaties en misbruik voor.

In verband hiermee is binnen de Maranathakerk een gedragscode opgesteld.  Alle ambtsdragers en andere (vrijwillige) medewerkers verklaren door ondertekening dat zij zich aan deze gedragscode zullen houden.

De tekst van deze gedragscode vind je hier: pdf

Heb je problemen of vragen rondom ongewenste situaties of misbruik binnen de kerk? Neem (anoniem) contact op.

In de Maranathakerk zijn 3 vertrouwenspersonen het eerste aanspreekpunt voor dergelijke situaties. Zij kunnen luisteren, verwijzen, verder helpen. Zij handelen onafhankelijk van de kerk en behandelen vragen en klachten anoniem.

Contactgegevens:

jose pasfoto  José Kardol: 06-22326670 – josekardol@gmail.com

pasfoto Blok   Willem Blok: 06-34654859 – wjhblok@live.nl

Marjolein foto   Marjolein Koelewijn: 06-42552536 – henrikoelewijn@hotmail.com

Het landelijk Meldpunt: 06-81080117 – info@meldpuntmisbruik.nl

Daarnaast is er de website van het meldpunt misbruik: www.meldpuntmisbruik.nl

meldpunt